Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Krystian Gliniak
Tytuł publikacji: Współczesne ujęcie siedmiu grzechów głównych. Studium teologicznomoralne