Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie
[The Man and Morality in the Postmodernist World]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2011
Tom: 3(58)
Strony od-do: 79-93
Streszczenie: Współczesna kultura charakteryzuje się różnorodnością ujęć człowieka. Wskazuje to z jednej strony na wielopłaszczyznowość i wieloaspektowość prawdy o człowieku, z drugiej zaś prowadzi do niemałego zamętu w odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? Wydaje się, że zasadniczą perspektywę dla przedstawienia sytuacji, w której znalazł się współczesny człowiek, wyznacza postmodernizm i proponowany przez niego styl życia. Choć kwestia postmodernizmu nie wyczerpuje całej złożonej palety ważnych problemów dzisiejszego świata, to jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że jego idee – zwłaszcza obecnie w erze elektronicznej komunikacji – rozlały się szeroko po świecie, nabierając charakteru coraz bardziej globalnego. W postmodernistycznym świecie integralna wizja człowieka bywa zastępowana przez ujęcia cząstkowe, które redukują człowieka do „czegoś” w człowieku. Zachodzące zmiany przybierają tak dramatyczne formy, że określa się je mianem „katastrofy antropologicznej”. Wyłania się z nich tzw. nowy model kulturowy człowieka, który zajmuje radykalnie nową postawę wobec siebie, wobec drugiego, wobec świata, a ostatecznie wobec Boga. Postmodernizm kwestionuje podmiotowość oraz transcendencję osoby ludzkiej, przez co przyczynia się do destrukcji moralności. Nurt ten, niszcząc w człowieku właściwe relacje między wolnością a prawdą, sytuuje się w obszarze się współczesnych postaci podstawowego błędu antropologicznego.
Słowa kluczowe: postmodernizm, antropologia, podmiot moralnościCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie",
journal = "Roczniki Teologii Moralnej",
year = "2011",
pages = "79-93"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2011). Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie. Roczniki Teologii Moralnej, 79-93.