Życie czy śmierć? Wybierajcie.
[Life or death? Take your pick]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II