W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei
[In search of man in a man. Christian roots of hope]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II