Młodzi w komunikowaniu miłości
[Young people in communicating love]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II