Sąd. III. W teologii moralnej
[Court : III. In moral theology]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Edward Gilewicz
Tom: 17
Kolumny od-do: 1171-1172