Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła.
[The Present Faces of Sexuality. The Moral Teaching of the Church]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012