Recenzja rozprawy doktorskiej
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Ciuła
Tytuł publikacji: Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II