Rodzina "szkołą cnót społecznych"
[The Family as the "School of Social Virtues"]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 4 (59)
Strony od-do: 149-165
Streszczenie: Integralne wychowanie – w tym także wychowanie w rodzinie – musi uwzględniać wymiar społeczny, albowiem człowiek z natury jest istotą społeczną. Niemniej jednak zdolność do wejścia w relacje o charakterze osobowym nie jest w człowieku czymś gotowym, ale wymaga nieustannej formacji. Wychowanie w wymiarze społecznym powinno uwzględniać zarówno dobro wspólne społeczności, w których osoba wychowywana żyje i działa, jak i dobro samej osoby. Szczególnie pomocne w wychowaniu do życia społecznego jest przyjęcie i właściwe zastosowanie kategorii uczestnictwa. Uczestnictwo nie oznacza tylko zewnętrznych relacji, ale zostaje wyprowadzone z wewnętrznej struktury osoby. Dlatego też jest ono czymś więcej niż tylko pewnym typem działania, poprzez które realizuje się współpraca z innymi; jest taką właściwością osoby, dzięki której człowiek, bytując i działając wspólnie z innymi, spełnia siebie. Nie ulega wątpliwości, że szczególnym miejscem uczenia się tak rozumianego uczestnictwa w życiu społecznym jest rodzina. Życie rodzinne pozwala odkryć głębię bezinteresownej miłości, ale również uczy odpowiedzialności za innych w imię wspólnego dobra. Jeżeli w tym podstawowym środowisku rozwoju są właściwe wzorce, to człowiek, odkrywając, że żyje „przez drugich”, uczy się jednocześnie żyć „dla drugich”. W ten sposób rodzina staje się nie tylko „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, ale także „szkołą cnót społecznych”. W rodzinie zatem należy widzieć źródło właściwych relacji społecznych oraz najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa.
Słowa kluczowe: rodzina, uczestnictwo, wychowanie społeczne, cnoty społeczne.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Rodzina ''szkołą cnót społecznych''",
journal = "Roczniki Teologii Moralnej",
year = "2012",
number = "4 (59)",
pages = "149-165"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2012). Rodzina "szkołą cnót społecznych". Roczniki Teologii Moralnej, 4 (59), 149-165.