Stowarzyszenie Teologów Moralistów (wcześniej Sekcja Polskich Teologów Moralistów)
[Association of Moral Theologians (Section of Polish Moral Theologians before) ]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym