Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
[Francis de Sales Scientific Society]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym