Kościół katolicki wobec aborcji
[The Catholic Church towards abortion]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Godność osób oraz szacunek dla życia
Miejsce: Warszawa (online)
Nazwa jednostki: Polskie Forum Chrześcijańskie