Recenzent w postępowaniu nostryfikacyjnym rozprawy doktorskiej
[Reviewer in the nostrification procedure of a doctoral dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Mateusz Rachwalski
Tytuł publikacji: La vita cristiana come cammino e avvenimento. Il contributo di Luigi Giussani per la formazione morale
Nazwa jednostki: Papieski Uniwersytet Laterański