Wprowadzenie
[Introduction]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Człowiek – Rodzina – Naród. Przesłanie św. Jana Pawła II
Strony od-do: 11-14