Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II
[Man - Family - Nation. St. John Paul II's Message]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Redaktorzy: Marian Pokrywka