Podstawowe zasady etyczne w ocenie działań medycznych
[Basic ethical principles in the evaluation of medical activities]

Usługi dydaktyczne za granicą

Nazwa jednostki: Szkoła Liderów Polonijnych w Dublinie – Duszpasterstwo Polskie w Irlandii