Sumienie, nawrócenie i pokuta w życiu chrześcijańskim
[Conscience, Conversion and Penance in the Christian Life]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Uniwersytet Otwarty KUL