Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego sposób uprawiania teologii moralnej
[The Discipline of Reason and Honesty of Heart. Rev. Ireneusz Mroczkowski's Way of Practicing Moral Theology]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Red. Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko