Prawda i wolność w nauczaniu św. Jana Pawła II
[Truth and Freedom in St. John Paul II's Teaching ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Jan Paweł II – nasz współczesny
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu