Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne
[Who is man? Contemporary anthropological debates]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Metafizyki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Società Internazionale Tommaso d’Aquino