Azione umana e salvezza divina. La dinamica operativa della grazia come superamento del neo-pelagianesimo
[Human Action& Divine Salvation. The Dynamic Operation of Grace as The Way To Overcome the Neo-Pelagianism]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie