"Pamięć i tożsamość". Św. Jana Pawła II wizja narodu
["Memory and identity". St. John Paul II's Vision of Nation]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Sekcja Teologii Moralnej KUL