Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II
[National Scientific Conference: Man – Family – Nation. St. John Paul's Message]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Sekcja Teologii Moralnej KUL