Mężczyzna i kobieta w poszukiwaniu własnej tożsamości
[Man and woman in search of the identity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła
Miejsce: Lublin