Kapłan przewodnik wspólnoty
[The Priest: Leader of the Community]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Spotkanie formacyjne kapłanów
Miejsce: Szczecin