Kapłan szafarz sakramentów
[The Priest: Minister of the Sacraments]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Spotkanie formacyjne kapłanów
Miejsce: Szczecin