Kapłan głosiciel Słowa
[The Priest: Teacher of the Word ]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Spotkanie formacyjne kapłanów
Miejsce: Szczecin