Azione sacramentale e agire familiare: quale sinergia?
[Acting Sacramentally and Acting in the Family: What kind of Synergy?]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie