Prowadzenie Sesji
[Chairing the Session]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL