Miłość małżeńska w świetle Humanae vitae – program dla współczesnych małżeństw?
[Marital Love in the Light of Humanae vitae – the Program for Contemporary Marriages?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Encyklika Humanae vitae odpowiedź na nasze czasy
Miejsce: Lublin