Człowiek grzeszny – człowiek nawracający się
[A Sinful Man – a Converting Man]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Uniwersytet Otwarty KUL