Blask prawdy i miłości. Humanae vitae i Veritatis splendor dzisiaj
[The Light of Truth and Love. Humanae vitae and Veritatis splendor Today]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Blask prawdy i miłości. Humanae vitae i Veritatis splendor dzisiaj
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL