Żałoba czasem i drogą uzdrowienia. Pastoralna posługa w przeżywaniu żałoby.
[Mourning: Time and Way of Healing. Pastoral Service in Grieving]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Karol Waga