Vincolo coniugale e carattere sacramentale: una nuova corporeità
[The conjugal bond and sacramental character: a new corporality]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Papieski Instytut Jana Pawła dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną