Teologicznomoralne implikacje adhortacji "Amoris laetitia"
[Theological and moral implications of the exhortation "Amoris laetitia"]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia" dla duszpasterstwa rodzin
Redaktorzy: Jacek Goleń
Strony od-do: 81-96
Streszczenie: Nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest stale pogłębiana, aby mogła stanowić adekwatną odpowiedź na nowe wyzwania i problemy. W tym duchu należy odczytywać troskę papieża Franciszka, wyrażającą się w zwołaniu dwóch Synodów Biskupów, których owocem jest posynodalna adhortacja Amoris laetitia. Papież postuluje w niej konieczność odnowy duszpasterstwa rodzin, w taki sposób, aby z większą troską pochylić się nad rodzinami poranionymi. Chodzi o to, aby takim rodzinom towarzyszyć i zintegrować je z życiem Kościoła. Bóg jest twórcą małżeństwa, dlatego też w Jego zamyśle małżeństwo i rodzina winny szukać swej tożsamości. Kościół, odwołując się do nadprzyrodzonej rzeczywistości Objawienia poznawalnego przez wiarę, nie abstrahuje od sytuacji kulturowej, w jakiej żyje człowiek, ale interpretuje je w świetle Ewangelii. W kontekście prawdy o ludzkiej grzeszności zamysł Boży - w którym małżeństwo jawi się jako dobre i piękne - staje się przedmiotem trudnego wysiłku moralnego. Ludzka miłość małżeńska i rodzinna ma swój wymiar etyczny i podlega normom moralnym. Wobec wachlarza rozbieżnych i sprzecznych interpretacji nauczania zawartego w Amoris laetitia jawi się szczególna rola teologa moralisty, który w służbie duszpasterstwu winien wskazać jasne zasady interpretacyjne dokumentu.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Teologicznomoralne implikacje adhortacji ''Amoris laetitia''",
journal = "",
year = "2017",
pages = "81-96"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2017). Teologicznomoralne implikacje adhortacji "Amoris laetitia". , 81-96.