Moralne konsekwencje przysięgi małżeńskiej
[Moral consequences of a marriage oath]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej
Miejsce: Lublin