Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej
[Moral and pastoral consequences of a marriage oath]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin