Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan
[New atheism – new evangelization. Conversetions about morality in the courtyard of the pagans]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Niepokalanów