Konflikt i pojednanie w małżeństwie
[Conflict and reconciliation in marriage]

Udział w konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL