2021
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2020


2019
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2018

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2016


Książka naukowa recenzowana


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2015


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2013Hasło encyklopedyczne


Recenzja w przewodzie doktorskimWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Książka naukowa nierecenzowana


Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Recenzja w przewodzie doktorskimWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja w przewodzie doktorskim
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


20102009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2008

 • Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej
  [w:] Roczniki Teologiczne

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2004


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  2003


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  2002


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2000  1996


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym