Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje na ekonomiczne problemy ze sfery agrobiznesu, na badaniach możliwości osiągania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz ich form integracji. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych prac naukowych z w/w tematyki.

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016 16:02