2018

Prace licencjackie
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2012-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
 • Ocena płynności finansowej Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej zakładu mleczarskiego Lumiko Sp. z o.o. w latach 2011-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa PKN Orlen S. A. w latach 2013- 2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa CD Projekt S.A. w latach 2010-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw w latach 2013-2016

2017

Prace dyplomowe
 • Ocena płynności finansowej w Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu w latach 2012 - 2014
 • Analiza płynności finansowej w oparciu o sprawozdania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2012-2014
 • Analiza płynności finansowej OSM w Sierpcu w latach 2012-2014
 • Analiza rentowoności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku
 • Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny finansowej KGHM Polska Miedź S.A.
 • Analiza wskaźnikowa jako narzedzie oceny kondycji finansowej Okręgowej Społdzielni Mleczarskiej w Łowiczu w latach 2012-2014
 • Ocena rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2012-2014
Prace licencjackie
 • Ocena płynności finansowej oraz wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Spółdzielni Mleczarskiej „Ryki”
 • Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny płynności i wypłacalności na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Wawel S.A.
 • Relacje między rentownością a płynnością finansową w firmie Wojas Trade Spółka z o.o w latach 2011-2015
 • Ocena płynności finansowej i rentowności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w latach 2011 - 2015