2019

Prace licencjackie
 • Ocena rentowności i płynności finansowej Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK S.A. w latach 2013-2016
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa Ursus S.A. w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej Spółdzielni Mleczarskiej "BIELUCH" w Chełmie w latach 2014-2017
 • Ocena płynności finansowej i zadłużenia Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w latach 2014-2017
 • Ocena płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa Danwood S.A. w latach 2012-2016.
 • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa Wawel S.A. w latach 2013-2017
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa Bakoma Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa Danone Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa SaMASZ Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Ocena relacji między rentownością i płynnością finansową Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2013-2016
 • Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. w latach 2013-2016

2018

Prace licencjackie
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w latach 2012-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
 • Ocena płynności finansowej Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. w latach 2013-2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej zakładu mleczarskiego Lumiko Sp. z o.o. w latach 2011-2015
 • Analiza płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstwa PKN Orlen S. A. w latach 2013- 2016
 • Analiza rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa CD Projekt S.A. w latach 2010-2016
 • Analiza płynności finansowej i rentowności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw w latach 2013-2016