Publikacje i wystąpienia

 

Książki

 

Gałkowska-Jakubik M

. „Mieć czy być? Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma.” – Lublin, 2008, Towarzystwo Naukowe KUL

Gałkowska-Jakubik M.,

Janowski K. Wiechetek M., Chwaszcz J. „Stop przemocy w szkole – podręcznik programu profilaktycznego”- współautorstwo, Lublin 2007

 

Artykuły

 

Gałkowska-Jakubik M.

Orientacja życiowa a dyspozycje do zachowań społecznych” W: Problemy człowieka zdrowego (red.) Tucholska, Okła, Lublin 2006, s. 81-99

Gałkowska-Jakubik M.

Wybrane różnice między osobami o orientacji życiowej być i mieć w świetle rysunku projekcyjnego” W: Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych (red. Kostrubiec i Mirucka) Lublin 2007 :Towarzystwo Naukowe KUL s.59-81

Gałkowska-Jakubik M.

Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma” W: Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Gałkowska-Jakubik M.

Związek postaw być i mieć z tendencjami konstruktywnymi i destruktywnymi. Empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma – Przegląd Psychologiczny, 2008, s. 351-369

Gałkowska-Jakubik M.

Chwaszcz J. „Osobowość mężczyzn bezdomnych” w Psychospołeczne aspekty doświadczania straty. Red. Steuden St., Janowski K., Wydawnictwo Lublin, 2009 s.165-183

Gałkowska-Jakubik M.

Postawy Być i mieć a syndrom wzrostu i rozpadu. W; W Kręgu Aksjologii Psychologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010

Gałkowska-Jakubik M.,

Joanna Chwaszcz „Afirmacja życia” . W: Wezwani do działania, Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Książka zbiorowa, red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 205-217

Gałkowska-Jakubik M.

Kleptomania” W: Zaburzenia kontroli impulsów. (red.) Janowski – w druku 2007

Gałkowska-Jakubik M

., Joanna Chwaszcz „ Dlaczego ludzie uzależniają się od seksu i pornografii? Uwarunkowania seksoholizmu i uzaleznienia od pornografii” - książka zbiorowa

 

Wystąpienia na konferencjach

Gałkowska-Jakubik M.

Gałkowska-Jakubik M.

Wsparcie społeczne w percepcji dzieci przewlekle chorych” Ogólnopolskiej Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychosomatycznego w Kołobrzegu, 1995.

Gałkowska-Jakubik M.

Orientacja życiowa a zachowania społeczne”. Międzynarodowa Konferencja w KUL, Lublin, czerwiec 1995

Gałkowska-Jakubik M. „

Postawy być i mieć a syndrom wzrostu i rozpadu wg Fromma” Międzynarodowej Konferencji pt. Indywidualne Aspekty Doświadczenia Indywidualnego w Krakowie, październik 2006 

Gałkowska-Jakubik M.

Wpływ wychowawczy trenerów judo na uczestników treningu. Badania empiryczne”, Ogólnopolska Interaktywna Sesji pt. Wybrane Problemy Wychowawcze, Lublin maj 2007

Gałkowska-Jakubik M.

„Dzieci, które kochają żyć! Wychowawcze uwarunkowania biofilii u dzieci.” Ogólnopolska Interaktywna Sesji pt. Wybrane Problemy Wychowawcze, Lublin, maj 2008

Gałkowska-Jakubik M.,

Tucholska K. „U kogo dzieci szukają pomocy? Wsparcie społeczne dzieci przewlekle chorych”. Konferencja Medycyna w Psychologii - Psychologia w Medycynie, wrzesień 2009

Gałkowska-Jakubik M.

„Wychowanie biofilijne jako profilaktyka zachowań destrukcyjnych”. Ogólnopolska Interaktywna Sesja Wybrane Problemy Wychowawcze, maj 2009

Gałkowska-Jakubik M.,

Dobrowolska-Nowak A. Wystąpienie pt. Przemoc szkolna-zasady interwencji. W; Ogólnopolska Interaktywna Konferencja Wychowanie na progu XXI wieku. Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym. Lublin, 15.05.2010.

 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

 

Wyjazd na Uniwersytet Katolicki w Ruzemborgu – prowadzenie wykładów w ramach programu Socrates, kwiecień 2009

 

Hasła do Encyklopedii

1. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Płeć, 2010

2. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Pornografia, 2010

3. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Psychofarmakologia, 2010

4. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Poradnictwo, 2010

5. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Represja, 2011

6. Hasło dla Encyklopedii Katolickiej KUL pt. Regresja, 2011

7. Hasło do Encyklopedii katolickiej KUL pt. Rezygnacja, 2011

 

Nagrody

1. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się pracę magisterską

pt. Postawy być i mieć a dyspozycje do zachowań społecznych napisana pod kierunkiem ks. Prof. Władysława Prężyny - 1996

 

2. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą się pracę

doktorską pt. Syndrom wzrostu i rozpadu a postawy być i mieć u młodzieży. Empiryczna weryfikacja koncepcji Ericha Fromma napisana pod kierunkiem P. Prof. Stanisławy Steuden – 2005

 

Hobby

 

Karate tradycyjne – 5 kyu

 

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2011 09:42