Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji
[Axiological Foundations of Political Order in the Days of Globalization]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych" : 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II
Redaktorzy: Jan Mazur
Strony od-do: 163-178
Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu są uniwersalne normy, zasady i wartości nieodzowne dla polityki wykraczającej poza granice państw narodowych. Podjęto w nim próbę rekonstrukcji aksjologicznych podstaw ładu politycznego niezbędnych do budowania dobra wspólnego w wymiarze globalnym. Omówiono następujące zagadnienia: kryterium antropologiczne w ocenie zjawisk mundializacji, postulat demokracji integralnej i jej znaczenie dla polityki państw narodowych, rola zrównoważonego rozwoju w ekologii integralnej oraz znaczenie moralności w społecznych, gospodarczych i kulturalnych procesach globalizacji.
Słowa kluczowe: Aksjologia społeczna, polityka, globalizacja, zrównoważony rozwój, mundializacja, ład polityczny
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/97883743852061.10Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Wódka",
title = "Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji",
journal = "",
year = "2016",
pages = "163-178"
}

Cytowanie w formacie APA:
Wódka, M. (2016). Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji. , 163-178.