marek_pytko_witryna_2_kul_1644_01Ks. MAREK JAN PYTKO jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej.

Studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1986-1988). Ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995). W latach 1995-1997 był katechetą szkół średnich i licealnych w Puławach oraz Lublinie.

Studiował antropologię filozoficzną na Fakultecie Teologii i Filozofii we Florencji (1997-1999) oraz komunikację społeczną i instytucjonalną na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, na którym (2005) obronił rozprawę doktorską pt.: „Autentyczność komunikacji prawdy w myśli Sorena Kierkegaarda a wyzwania współczesne".


Pracę w mediach rozpoczął jako korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej (www.kai.pl) w Rzymie (2003-2005). W latach 2005-2007 był dyrektorem naczelnym Radia eR w Lublinie (www.radioer.pl). Obok funkcji kierowania radiem prowadził "na żywo" wiele programów religijnych, kulturalnych i publicystycznych zarówno w języku polskim jak i angielskim. Realizował także reportaże, przeprowadzał wywiady i spotkania dyskusyjne na falach eteru. Uczestnik różnych paneli dyskusyjnych, piszący i udzielający wywiadów w prasie lokalnej oraz forach internetowych.


Od 2007 r. wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, oraz w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL. Od 2007 do 2010 r. wykładowca katolickiej nauki społecznej oraz etyki społecznej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie. Od 2010 wykładowca w Podyplomowym Studium Duchowości Katolickiej Wydziału Teologii KUL.


W miesiącach letnich (1997-2013) pracownik duszpasterski w różnych krajach: Prato, Florencja (Italia);  Rennertshofen, Augsburg (Germany); Nothingham (Anglia); Chicago IL (USA); Cleveland OH (USA); Ocala, Orlando, Lakeland, Miami, FL (USA); Long Island, New York (USA).


Zainteresowania naukowe:

Kościół a mass media, historia mediów, nauki o komunikacji, interdyscyplinarność komunikacji społecznej, etyka mediów, katolicka nauka społeczna.

 

Praca naukowa

Organizacja konferencji naukowej - The 4th Global Communication Association 2010 Conference: Globalization, Culture, and Education in the Information Age, Kraków 26-29 październik 2010 

 

Publikacje

Artykuły z zakresu informacji i komunikacji społecznej, relacja Kościół a media. Wśród ostatnich prac na temat problematyki medialnej znajdują się m.in.:

1. Marek Jan Pytko, L'autenticità della comunicazione della verità in Søren Kierkegaard e le esigenze comunicative odierne, Wydawnictwo Lublinensis, Lublin 2007.

2. Marek Jan Pytko, Informacja w życiu Kościoła, a media, w: Jaka informacja?, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 209-219.

3. Marek Jan Pytko, Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II, w: Tożsamość a komunikacja, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 233-244.

4. Marek Jan Pytko, Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo, w: Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc. Międzynarodowa konferencja socjologiczna, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Chełm 2010, s. 78-84.

5. Marek Jan Pytko, The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner, w: Values of the Human Person, Contemporary challenges , pod red. Michaela Pop, Lambert Academic Publishing, Bucharest 2012, s. 413-426.

 

Udział w konferencjach i szkoleniach z wygłoszeniem referatu 

Konferencja ogólnopolska: „Jaka informacja”, referat: Informacja w życiu Kościoła, a media, KUL JPII, 26 maja 2008, Lublin  

Dni Społeczne KUL 20-22 kwietnia 2009, panel dyskusyjny Homo Internetus, Lublin 

Konferencja ogólnopolska „Tożsamość i komunikacja” , referat: „Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II”, KUL JPII, 9 czerwca 2009, Lublin 

Konferencja międzynarodowa: „Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc”, referat: „Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo”, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 22 styczeń 2010, Chełm  

Konferencja międzynarodowa: “Values of the Human Person, Contemporary challenges”, referat: „The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner”, University of Bucharest, 3-4 czerwca 2011, Bucharest – Rumunia

Konferencja ogólnopolska „Kultura w mediach. Media w kulturze”, refereat: Wizja mediów i ich znaczenie w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej w myśli Benedykta XVI, Lublin, 1-2 kwietnia 2014

 

 


Hobby

Lektura dobrej książki (w jęz. polskim, angielskim, włoskim, niemieckim), pianinio, saksofon, tenis, narty.

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014 11:22