Marek Kozera
Ks. dr Marek Kozera
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.kozera_anti_spam@kul.pl