dr hab. Marek Kowalski prof. KUL
Profesor KUL - Centrum Studiów Mediewistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.kowalski_anti_spam@kul.pl