Podstawowe idee metafilozoficzne i filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Sedlaka
[Metaphilosophical and philosophical basic ideas in scientific work of Włodzimierz Sedlak]

Recenzja artykułu naukowego