Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych
[Extraordinary and supernatural. The systematic theological perspective of religious phenomena]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Wałbrzych