Jasnogórskie sanktuarium i jego kulturotwórcza rola w społeczeństwie
[The Jasna Góra sanctuary and its culture-creative role in society]

Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

Miejsce: Jasna Góra - Kraków - Szydłówek
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu Paulinowi, Człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi
Redaktorzy: Andrzej A. Napiórkowski, Michał Legan, Gabriela Kuc-Stefaniuk